Yhdistystoiminta

|| NYKYINEN KAUSI || SEMINAARIT || EKSKURSIOT JA TAPAAMISET || KANNATUSTUOTTEET || OSALLISTU JA RYHDY KULO-AKTIIVIKSI! ||

Kulo on yhdistyksenä nuori, se perustettiin vuonna 2010 ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin vuonna 2011. Tästä huolimatta Kulolla on tavanomaisten yhdistystoimintojen lisäksi monenlaista toimintaa ja lisää kehitellään koko ajan.

Kulon toimeenpaneva ja valmisteleva elin on sen hallitus ja hallituksen toimikausi kestää aina kalenterivuoden kerrallaan. Hallitus toimii itsenäisesti, mutta sen jäsenet valitsee yhdistyksen kokous ja sen toimintaa ohjaa samaisen kokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma. Kulo pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja aktiiviseen yhteistyöhön jäsenjärjestöjensä kanssa, joten kaikki kulttuurintutkimuksen opiskelijat ovat tervetulleita vaikuttamaan Kulon toimintaan.

Vuoden 2014 sääntömuutoksen jälkeen Kulo on siirtynyt yhden vuosikokouksen sijaan kokoustamaan kaksi kertaa vuodessa. Toinen sääntömääräinen yhdistyksen kokouksista on keväällä ja toinen syksyllä. Jäsenistölle näistä tärkeämpi on syyskokous, koska siellä valitaan tulevan kauden hallitus.

Syyskokous

Kulon syyskokous voidaan järjestää syys-joulukuussa. Syksyisin Kulo on perinteisesti kokoustanut lokakuussa ja yleensä kokoukset on järjestetty vuotuisseminaarin yhteydessä. Syyskokouksessa esitellään seuraavan kauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuksista. Jäsenmaksuista hyväksytään siis seuraavat:

  • järjestöjäsenen jäsenmaksu (tämän hetkisistä maksuista löydät selvityksen täältä)
  • järjestöjäsenen liittymismaksu (vuonna 2015 maksu on 20€)
  • henkilöjäsenen jäsenmaksu (vuonna 2015 maksu on 5€/vuosi)
  • kannatusjäsenen jäsenmaksu (vuonna 2015 maksu on 30€ yksityishenkilöille ja 70€ yrityksille ja yhteisöille)

Lisäksi kokouksessa valitaan tietenkin tulevan kauden uusi hallitus ja sille puheenjohtaja. Lisätietoa eri rooleista Kulon hallituksessa voit lukea täältä.

Kevätkokous

Kulon kevätkokous voidaan järjestää tammi-toukokuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esitellään toiminnantarkastajien lausunto. Jos tilinpäätös hyväksytään, myönnetään edellisen kauden hallitukselle vastuuvapaus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *