Työelämä

Kulo haluaa toiminnassaan tuoda esille myös jäsentensä työelämään ja työllistymiseen liittyviä asioita. Kulolla on yhteistyökumppaneina eri ammattijärjestöjä, joten Kulo pystyy heidän kauttaan tarjoamaan jäsenilleen myös työelämätietoutta ja -neuvoja. Näille sivuille on koottu tietoa kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden työllistymisestä sekä ammattiliitoista.

Asiaa ammattiliitoista

Mitä oikein ovat ammattiliitot ja miksi jo opiskeluaikana kannattaisi liittyä liittoon? Mihin liittoon minun kannattaisi liittyä? Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät tältä sivulta. Lopussa on myös lista hyödyllisistä aiheeseen liittyvistä linkeistä sekä oppaita opiskelijoiden vapaaseen käyttöön.

Työelämäpolkuja

Tarinoita siitä miten eri kulttuurintutkimuksen aloilta valmistuneet ovat lopulta työllistyneet. Kulttuurintutkimus on erittäin laaja käsite, mutta tänne pyrimme kokoamaan tarinoita ainakin tyypillisimmistä Kulon edustamista oppiaineista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *