Ainejärjestö, haluatko Kulon jäseneksi?

Kulon jäseninä on tällä hetkellä seitsemän ainejärjestöä viidestä eri yliopistosta ympäri Suomea. Tavoitteenamme on saada vuosittain ainakin yksi uusi jäsenjärjestö mukaan Kuloon, joten kulttuurintutkijoiden joukkomme kasvaa tasaista tahtia.

Mitkä ainejärjestöt voivat liittyä Kuloon?

Kattojärjestöön hyväksytään kaikki ainejärjestöt, joidenka opiskelijat yleisesti identifioivat itsensä kulttuurintutkijoiksi ja jonka jäsenhakemuksen Kulon hallitus hyväksyy. Sääntöjen mukaan: “Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen järjestö, jonka toiminta tukee kulttuurintutkimuksen opiskelua tai sen opiskelijoiden etuja.”

Nykyisissä jäsenjärjestöissämme opiskelijat edustavat paikkakunnittain seuraavia oppiaineita, joten jos löydät omasi näiden joukosta on teillä jo sisarjärjestö Kulossa.

 • Helsinki: taidehistoria, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede, arkeologia, alue- ja kulttuurintutkimus, Afrikan ja Lähi-idän tutkimus, Aasian tutkimus
 • Joensuu: kulttuuriantropologia, musiikkitiede, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia, kirjallisuus, perinteentutkimus
 • Jyväskylä: etnologia (sisältää periaatteessa myös entiset oppiaineet kulttuuriantropologian ja folkloristiikan)
 • Oulu: yleinen arkeologia, kulttuuriantropologia, kirjallisuus
 • Turku: uskontotiede, folkloristiikka, kansatiede

Paljonko Kuloon liittyminen maksaa?

Jokaisen uuden jäsenen on maksettava liittyessään liittymismaksu, joka on 20 €. Liittymismaksusta voidaan hallituksen päätöksellä luopua jos kyseessä on esim. vasta perustettu ainejärjestö.

Tämän lisäksi yhdistyksillä on vuosittaiset jäsenmaksut, jotka määräytyvät jäsenjärjestön koon mukaan. Maksun suuruus määräytyy ainejärjestön tavoitteellisen uusien jäsenten määrän mukaan, koska tutkintouudistusten jälkeen vuosittaisten aloituspaikkojen määrä ei enää korreloi järjestön opiskelijamäärän kanssa. Ainejärjestö jaetaan tavoitteellisen vuosittaisten uusien jäsenten määrän mukaan yhteen seuraavista neljästä kategoriasta:

1. >10 jäsentä tavoitteena [35,00e]

2. 11-20 jäsentä tavoitteena [45,00e]

3. 21-30 jäsentä tavoitteena [55,00e]

4. 31< jäsentä tavoitteena [65,00e]

Mitä etuja ja velvollisuuksia järjestöllämme on jos liitymme Kuloon?

Kulo on yhtä kuin jäsenjärjestönsä. Kulon hallitus muodostuu jäsenjärjestöjen edustajista, joten Kulon toiminta ja sen jäsenien edut ja velvollisuudet muodostuvat loppujen lopuksi siitä mitä sen jäsenjärjestöjen edustajat päättävät. Jokaisella jäsenjärjestöllä ja näiden jäsenillä on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen mitä tai mikä Kulo on ja mitä se tarjoaa.

Eduista

Kulon jäsenenä olennaisimmat edut ovat sen järjestämät tapahtumat sekä kansallinen kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden verkosto, jonka Kulon jäsenet muodostavat. Haluaako järjestönne luoda helpommin yhteyksiä sisaroppiaineidensa opiskelijoihin ympäri Suomea? Haluatteko päästä verkostoitumaan eri kulttuurialojen opiskelijoiden kanssa tapahtumissa eri puolilla Suomea? Kulon kautta nämä asiat onnistuvat paljon helpommin, koska meillä on yhteystiedot, tapahtumat ja verkosto valmiina. Ennen kaikkea tämä vähentää ainejärjestöjen taakkaa yhteyksien luomisessa ja ylläpidossa ja antaa jo valmiita tilaisuuksia verkostoitumiseen siitä kiinnostuneille opiskelijoille. Tutkimuksesta ja tieteellisestä puolesta kiinnostuneille Kulo järjestää joka vuosi syksyisin kulttuurintukimuksellisen seminaarin, matkustamisesta kiinnostuneille on tarjolla vuosittainen kevätekskursio ulkomaille. Vuonna 2015 olemme myös aloittaneet yhteistyöt eri kulttuurialojen ammattiliittojen kanssa, joten Kulon kautta saa myös tietoa ammattiliitoista ja työllisyysasioista.

Kaiken kaikkiaan Kulo voi tarjota jäsenilleen uusia näkemyksiä kulttuurista ja kulttuurintutkimuksesta, verkostoitumisesta taas voi olla potentiaalista hyötyä esimerkiksi tulevaisuuden työllistymiseen, opintoihin tai ihan vain muiden alan opiskelijoiden kanssa ystävystymistä ajatellen.

Kulo myöntää jäsenilleen toiminta-avustuksia tapahtumien, ekskursioiden ja muun toiminnan järjestämiseen. Avustuksia on mahdollista anoa myös Kulon yhteistyötahoilta.

Kulossa olemme myös suunnittelemassa mahdollisia jäsenetuja, jotka koskisivat automaattisesti kaikkia jäsenjärjestöjen rekisteröityneitä jäseniä. Tällaisia etuja voisivat olla esimerkiksi alennukset kirjakauppoihin tai kulttuuritapahtumiin. Näitä etuja kartoitetaan ja niistä tiedotetaan kaikille jäsenjärjestöille jos ja kun sellaisia joskus saamme yhdistyksellemme neuvoteltua.

Velvollisuuksista

Kun ainejärjestö päättää liittyä kattojärjestön jäseneksi, liittyy siihen myös automaattisesti velvollisuuksia. Kulon vuosimaksua voisi ajatella eräänlaisena sijoituksena, jonka käyttöä suunnittelemaan ja valvomaan jokainen yhdistys nimittää edustajan.

Kulon jäsenjärjestön ensisijainen velvollisuus on siis joka vuosi kattojärjestön syyskokouksessa nimittää edustajansa Kulon hallitukseen (joko hallituksen jäseneksi tai toimihenkilöksi). Vuosien saatossa on huomattu, että ilman jäsenjärjestön aktiivista osallistumista Kulon toimintaan yhteydet rapautuvat nopeasti. Tämän takia luonnollinen oletus on, että Kulon jäseninä jäsenjärjestöt myös osallistuvat Kulon toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Luonnollisesti joka vuosi vastuuhenkilöiden aktiivisuus ei välttämättä ole aina yhtä suurta, mutta tärkeintä on, että jäsenjärjestön joukossa on joku joka on aktiivisesti mukana Kulon toiminnassa. Näin varmistetaan ainakin tiedon kulkeminen suoraan jäsenjärjestölle sen oman jäsenen kautta, sillä tämähän tuntee oman järjestönsä tavat ja käytännöt parhaiten ja on näin ollen paras henkilö pitämään yllä yhteyksiä katto- ja ainejärjestön välillä.

Toinen tärkeä velvollisuus on seminaarien järjestäminen. Kulon vuotuisseminaareja on järjestetty keskeytymättä jo vuodesta 2011 lähtien ja seminaarit ovat yksi olennaisin Kulon toiminnan muoto. Seminaarit järjestetään joka vuosi eri kaupungissa, joten sen vuoden seminaarikaupungin jäsenjärjestöjen oletetaan osallistuvan aktiivisesti oman seminaarinsa järjestämiseen (toki yhteistyössä Kulon hallituksen kanssa). Lisätietoja seminaareista voit lukea täältä.

Liittymisohjeet

Kuloon voitte liittyä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen nykyisen hallituksen puheenjohtajalle. Suosittelemme hakemuksen lähettämistä joko vuoden loppupuolella tai alussa, jotta järjestönne pääsee mukaan toimintaan heti Kulon uuden toimikauden alussa. Hakemukseen kannattaa lisätä järjestöstänne ainakin seuraavat tiedot:

 • Järjestönne nimi
 • Puheenjohtajan nimi ja sähköposti
 • Taloudenhoitajan nimi ja sähköposti
 • Järjestön postiosoite
 • Järjestön nettisivujen osoite
 • Järjestön jäsenille avoimen sähköpostilistan osoite (jos on)
 • Järjestön hallituksen sähköpostilistan osoite (jos on)
 • Oppiaineidenne aloituspaikat/vuosi

Kulon hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja ilmoittaa päätöksestä hakemuksen lähettäneelle henkilölle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *