Kulon historiaa

Kulon ensimmäinen hallitus vuodelta 2010.

Kulon ensimmäinen hallitus vuodelta 2010.

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry perustettiin Turussa 15. toukokuuta 2010, mutta Kulon ”henkinen” edeltäjä oli vuonna 1963 perustettu pohjoismainen NEFA-Norden kattojärjestö. Tanskasta johdettu etnologian ja folkloristiikan eli kansatieteen ja kansanrunoudentutkimuksen opiskelijajärjestö Nordisk Etnologisk och Folkloristik Arbetsgrupp rantautui Suomeen 60-luvun lopussa: Turussa vuonna 1969 pidetty edustajainkokous päätti, että jokaiselle yliopistopaikkakunnalle jossa kyseisiä oppiaineita opetetaan, perustettaisiin NEFA:n paikallisosasto.

Laajimmillaan NEFA-Norden vaikutti Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Virossa, järjesti vuosittaisia kokouksia ja seminaareja ja julkaisi opiskelijalähtöistä Nord Nytt -lehteä. 2000-luvulle tultaessa toiminta kuitenkin alkoi hiipua, todennäköisesti tiedepoliittisista ja opintososiaalisista syistä: eri maiden yliopistorakenteet ja oppiainejärjestelyt ovat vuosien varrella muuttuneet, eikä suomalaistyylinen yhdistysmuotoinen ainejärjestötoiminta ole suinkaan itsestäänselvyys kaikkialla. Muutaman vuoden hiljaisuuden jälkeen Nefa-Nordenin ja Nord Nytt -lehden toiminnan päättymisestä kuultiin Suomessa vuonna 2009.

Vielä voimissaan olevat suomalaiset NEFA-järjestöt olivat kuitenkin tottuneet luottamaan kattojärjestön voimaan opiskelijayhteistyön ja akateemisten mahdollisuuksien tuottajana. Ainejärjestöjen edustajat harkitsivat ensin NEFA-Suomen perustamista, mutta elettiin epävarmaa yliopistorakennemuutoksen aikaa, eikä alan opiskelijoiden näkökulmasta ollut ollenkaan selviö, säilyisivätkö etnologia ja folkloristiikka välttämättä vanhoilla nimillään tulevissa opetusohjelmissa. Aiemmin itsenäisistä oppituoleista oli tulossa enenevissä määrin suuntautumisvaihtoehtoja.

Toisaalta opiskelijat haluavat tänä päivänä tietoisesti myös välttää tiettyä ”kuppikuntaistumista”: esimerkiksi tietyn pääaineen lukeminen ei enää tarkoita, etteikö opiskelija voisi uppoutua lähes kokonaan aivan toisen aineen metodeihin. Ajatukset jyrkistä oppiaine-edustuksista päätettiin siis haudata ja tavoitteeksi otettiin avokatseinen pyrkimys laajentaa opiskelijayhteistyön lähtökohtia moni- ja poikkitieteellisempään suuntaan: kattojärjestön perustaksi otettiin kulttuurin käsite, jonka jatkuvaan uudelleenmäärittelyyn kulolaiset kutsuvat mukaansa osallistumaan kaikkia aihealueesta kiinnostuneita opiskelijoita oppiaineeseen katsomatta.

– Antti Kiviranta, helmikuu 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *