Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa voi opiskella kulttuurintutkimuksen pääaineina kirjallisuutta, kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa. Näitä pääaineita tukemaan voi täällä valita sivuaineiksi mm. museologiaa, elokuvatutkimusta, humanistisia ympäristöopintoja, Japani-opintoja, tai vaikkapa Itä- ja Kaakkois-Aasian opintoja. Oulun yliopiston painopisteenä on pohjoinen näkökulma, ja Oulussa toimii myös Giellagas- instituutti, jolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Nämä oppiaineet ovat myös valittavissa sivuaineiksi.

Oppiaineet

Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Haluamme oppia tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja tutkimme, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään. Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteistä. Arkeologia on humanistinen tiede, mutta sillä on perinteisesti ollut monia yhtymäkohtia luonnontieteisiin, erityisesti tutkimusmenetelmien osalta.

Kulttuuriantropologia ja arkeologia on yhdistetty Oulussa siten, että perusopinnot ovat niillä yhteiset. Ensimmäisen vuoden aikana tutustutaan siis lähes koko antropologian nelikenttään, sillä mukana on myös biologista antropologiaa. Päästessään sisään opiskelijalla ei siis vielä ole pääainetta, vaan se valitaan vasta ensimmäisen vuoden lopuksi. Oulussa voi arkeologian oppiaineen yhteydessä opiskella myös osteoarkeologian kursseja.

Kirjallisuus on luonteeltaan vapaa pääaine. Kirjallisuuden pääaineopiskelija voi omien kiinnostusten ja ammattitoiveidensa mukaisesti valita sivuaineikseen kulttuuri- ja taideaineita. Suomen kieli on kirjallisuuden pääaineopiskelijoille vapaa sivuaine. Sitä lukevat useat opettajiksi ja viestintäammatteihin aikovat. Kirjallisuus nähdään oppiaineen opetuksessa ja tutkimuksessa esteettisenä ilmiönä, joka on yhteydessä kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

Kultu ry on Oulun yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Osin sen vuoksi, että jäsenistöön kuuluu ihmisiä niin monesta eri oppiaineesta (kirjallisuus, kulttuuriantropologia ja arkeologia), olemme suurin kulttuuritieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Suomessa.

Kultu ry:n esittelyvideo opiskelusta Oulun yliopistossa

Linkit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *