Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on vuonna 2017 tullut voimaan tutkintouudistus, joka yhdisti kulttuurintutkimuksen oppiaineet kulttuurintutkimuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmiksi entisten erillisten laitosten sijasta. Korkeakoulututkinnon vaihtoehtoina humanistisessa tiedekunnassa on nykyään 6 kandiohjelmaa ja 17 maisteriohjelmaa.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivut

Kulon jäseniin kuuluu myös kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opiskelijoita. Antropologiaa opiskellaan Helsingissä valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan verkkosivut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *