Opiskelu

Jos olet kiinnostunut kulttuurintutkimuksen opiskelusta, voit opiskella esimerkiksi seuraavia oppiaineita:

Helsingin yliopisto

 • kansatiede
 • folkloristiikka
 • uskontotiede
 • sosiaali- ja kulttuuriantropologia
 • sukupuolentutkimus
 • alue- ja kulttuurintutkimus
 • arkeologia
 • sukupuolentutkimus
 • musiikkitiede
 • kirjallisuus
 • taidehistoria
 • Aasian tutkimus
 • Afrikan tutkimus
 • Latinalaisen Amerikan tutkimus
 • arabian kielen ja islamin tutkimus
 • balttilaisten kielten ja kulttuurien tutkimus
 • egyptologia
 • estetiikka
 • semiotiikka (sivuaine)
 • museologia (sivuaine)
 • teatteritiede

Itä-Suomen yliopisto

 • kulttuuriantropologia
 • musiikkitiede
 • mediakulttuuri ja viestintä
 • sukupuolentutkimus
 • taiteensosiologia
 • kirjallisuus
 • perinteentutkimus

Jyväskylän yliopisto

 • etnologia
 • musiikkitiede
 • musiikkikasvatus
 • kirjallisuus
 • taidehistoria ja taidekasvatus
 • museologia

Oulun yliopisto

 • arkeologia
 • kulttuuriantropologia
 • kirjallisuus
 • musiikkikasvatus
 • saamelainen kulttuuri

Turun yliopisto

 • uskontotiede
 • folkloristiikka
 • kansatiede
 • museologia (sivuaine)
 • arkeologia
 • digitaalinen kulttuuri
 • kirjallisuus
 • musiikkitiede
 • sukupuolentutkimus
 • taidehistoria
 • mediatutkimus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *