Kulo Ry: Turvallisemman tilan periaatteet.

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry

Turvallisemman tilan periaatteet

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry noudattaa toiminnassaan ja tapahtumissaan yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan periaatteita.
Jokaisella on oikeus osallistua Kulo ry:n toimintaan ja tapahtumiin ilman minkäänlaista ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.
Jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.
Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

Kulo ry:n turvallisemman tilan periaatteet:

 1. Käyttäydy asiallisesti. Ole ystävällinen ja kohtelias.
 2. Kohtaa muut avoimin mielin, ole hyväntahtoinen ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää.
 3. Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kunnioita ihmisten erilaisuutta. Muista, että et tunne kaikkien ominaisuuksia, kokemuksia ja rajoja.
 4. Vältä tekemästä oletuksia toisista. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Kuuntele toista ja yritä ymmärtää.
 5. Minkäänlaista väkivaltaa, häirintää, rasismia, kiusaamista tai muuta syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä ei sallita.
 6. Älä käytä halventavaa, toiseuttavaa tai muilla tavoin loukkaavaa kielenkäyttöä, edes ironisesti.
 7. Älä pakota ketään mihinkään. Sinusta hauska asia voi tuntua toisesta ahdistavalta tai epämiellyttävältä.
 8. Aina saa kieltäytyä. Kulon tapahtumissa sinun ei tarvitse osallistua toimintaan, joka tuntuu sinusta epämiellyttävältä. Kieltäytyminen ei tee kenestäkään ”ilonpilaajaa”.
 9. Alkoholi ei oikeuta huonoa käytöstä. Älä painosta ketään juomaan alkoholia.
 10. Kaikki tekevät virheitä. Jos loukkaat toista, pyydä anteeksi ja huomioi asia jatkossa.
 11. Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Hyväksytty Kulo ry:n hallituksenkokouksessa 19.9.2023.

Turvallisemman tilan periaatteet on koostettu Helsingin yliopiston, Suomen YK-liiton ja Humanisticum ry:n sääntöjen pohjalta.