0

Kulo ry kannanotto 23.1.2023

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n kannanotto Turun yliopiston etnologian
professuurin säilyttämisen puolesta

Turun yliopisto suunnittelee etnologian professuurin jäädyttämistä professori Helena Ruotsalan
jäädessä eläkkeelle, osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Turun yliopisto ei ole antanut
takuita professuurin palauttamisesta tulevaisuudessa, minkä pelkäämme lopulta johtavan koko alan
kuolemaan Turun yliopistossa.


Kulo ry:n tarkoituksena on toimia kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden edunvalvojana Suomessa ja
ottaa kantaa kulttuurintutkimuksen opiskeluun liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Pidämme tärkeänä alamme opiskelumahdollisuuksia, joita kyseiset säästötoimet rajoittaisivat
merkittävästi. Olemme myös huolissamme millaisen viestin tämä jäädytys ja siihen liittyvä
keskustelu antaa kulttuurintutkimuksellisten alojen roolista sekä laajemmin humanististen tieteiden
arvostuksesta.


Etnologiaa voi Suomessa opiskella vain neljässä yliopistossa. Turun yliopiston etnologia on
suomalaisen etnologian historiassa ollut merkittävä ja on sitä edelleen. Etnologisen tutkimuksen
asema nykyyhteiskunnassa on korostunut ja tulevaisuuden jatkuvasti moninaistuvammassa
maailmassa tarvitaan kulttuurisen ymmärtämisen osaajia. Kiinnostus alan teemoihin on ollut viime
vuodet nousussa, mikä houkuttelee jatkuvasti uusia opiskelijoita etnologian alalle. Tästä kertovat
suuret hakijamäärät, mikä on ristiriidassa säästötoimien perusteluiden kanssa.

Turun yliopiston etnologian professuurin jäädyttäminen vaikuttaisi kielteisesti suomalaisten
opiskelijoiden kouluttautumismahdollisuuksiin, ja kaventaisi etnologisen tutkimuksen kenttää
Suomessa. Kyseisillä säästötoimenpiteillä voi olla kauaskantoisia seurauksia alan elinvoimaisuuteen
ja monipuolisuuteen.


Turun yliopiston etnologian professuuri ja oppiaineen asema on säilytettävä.

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *