Kausi 2014

Vuosi 2014 oli Kulossa suunnitelmien aikaa, sillä kautta sävyttivät pohdinnat käytäntöjen muuttamisesta ja siitä miten uusia käytäntöjä voitaisi limittää pysyviksi osiksi Kulon toimintaa. Puheenjohtajana kaudella 2014 oli edelleen konkari Tero Ahlgren ja hallituksessa oli kaiken kaikkiaan 5 henkilöä kolmesta eri jäsenjärjestöstä.

Kaudella tapahtunutta:

 • Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö Mythos ry liittyi Kulon jäseneksi (hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3/2014, 25.2.2014).
 • Kulo oli edellisellä kaudella pohtinut sääntöjensä muuttamista ja kauden 2014 alussa suunnitelmat toteutettiin. Yhden vuosikokouksen käytännöstä haluttiin siirtyä kokoustamaan kaksi kertaa vuodessa, koska muuten esimerkiksi edellisen kauden tilinpäätösasiat hoidetaan vasta seuraavan vuoden syksyllä. Lisäksi sääntöihin haluttiin lisätä viralliseksi lisäykseksi, että Kulon kokouksiin voi osallistua myös etänä, esimerkiksi internetin välityksellä. Sääntömuutos tuli voimaan PRH:ssa 16.3.2014.
 • Kulon historian ensimmäinen kevätkokous pidettiin Skypessä 22. toukokuuta 2014. Osallistujia ei ollut montaa, mutta asiat saatiin hoidettua menestyksekkäästi.
 • Kulon jäsenrekrytointia tehostettiin kartoittamalla potentiaalisia ainejärjestöehdokkaita eri yliopistoista ja lähettämällä heille rekrytointisähköpostit.
 • Opinnäyteverkko-projekti eteni suunnitteluissa vuoden aikana yllättävän paljon. Projektille tehtiin kattava projektisuunnitelma ja Opinnäyteverkosta suunniteltiin pilotointihanketta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston dosentin Jukka Jouhkin kanssa. Hankkeen ideana oli työstää Opinnäyteverkosta toimiva perusversio, jonka käyttöä testattaisi Jyväskylän etnologian opiskelijoiden kandidaatinseminaarissa. Hankkeelle haettiin rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastosta sekä Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnalta opetuksen- ja ohjauksen kehittämishankkeisiin. Ikävä kyllä kummastakaan lähteestä rahaa ei saatu ja projekti jäi sille vuodelle jäihin. Projektin teknisestä puolesta huolehtiva Arttu Pekkarinen halusi kuitenkin jatkaa Opinnäyteverkon työstämistä omana sivuprojektinaan (ilmaiseksi) aina silloin kun häneltä aikaa löytyy, joten toteutus edistyy pikku hiljaa.
 • Kulon kevätekskursio suuntautui tällä kertaa Vilnaan, Liettuaan, jossa kulolaiset osallistuivat 5.-7.6.2014 neljänteen YoFo-konferenssiin teemalla “The Informant in Folklore Studies”. Ekskursiolle osallistui neljä henkilöä ja matkaa pidettiin onnistuneena, vaikka pieneltä jännitykseltä ei säästytty (kulolaisia kehotetaan jatkossa varmistamaan, että passi on mukana ulkomaanekskulle lähdettäessä).
 • Kulolle tilattiin yhdistyksen ensimmäinen haalarimerkki. Merkin aiheena oli Kulon logo ja haalarimerkin ilmeen suunnitteli Jari Niemi. Merkit tilattiin merkillinen.fi:stä ja lopputuloksesta tuli oikein hieno. Merkkejä myytiin ennakkotilauksina neljälle eri jäsenjärjestölle, jokaiselle 30 kappaletta. Yhteensä merkkejä tilattiin 200 kappaletta.
 • Syksyllä Kulo toteutti yhteistyössä Nefa-Jyväskylän kanssa ensimmäisen jäsenkyselynsä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin Kulo tunnetaan ja mitä mieltä rivijäsenet kattojärjestöstään ovat. Kyselyyn vastasi 22 kulolaista ympäri Suomea. Kyselyn tuloksista tehtiin analyysi (kts. Arkisto).
 • Kulon neljäs vuotuisseminaari pidettiin 24.10.2014 Helsingissä teemalla “Myytit ja rituaalit”. Seminaarissa oli 8 puhujaa eri puolilta Suomea ja osallistujia oli noin 20. Illanvietossa oli mukana kivasti porukkaa ja viini virtasi.
 • Kulon syyskokous järjestettiin 25.10.2014 ravintola Memphisissä Helsingissä. Kokouksessa päätettiin muuttaa jäsenmaksukäytäntöjä niin, että jatkossa jäsenmaksu muodostuu jäsenjärjestöjen koon mukaan. Myös kannatusjäsenmaksu allennettiin 100€:sta 30€/70€:oon. Muutokset tulisivat voimaan kaudella 2015.
 • Kulo lämmitteli yhteistyötä eri ammattijärjestöjen kanssa. Akavan Erityisalat ja TAKU osoittivat kiinnostusta ensikyselyjen perusteella ja TAKU jopa tuki vuoden seminaaria. Tiiviimpään yhteistyöhön ryhdytään seuraavalla toimikaudella.
 • Kulo teki kauden aikana ensimmäisen kolmivuotissuunnitelmansa. Suunnitelma on vuosille 2015-2018 ja sitä päivitetään vuosittain. Dokumentin tarkoituksena on toimia apuna ja työkaluna Kulon toiminnan kauaskantoisempaan suunnitteluun.
 • Kauden aikana Kulo teki myös ensimmäisen viestintäsuunnitelmansa. Sen on tarkoitus tarjota ohjeet ja toimintaperiaatteet Kulon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Tätäkin dokumenttia päivitetään aina tarpeen mukaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *